Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 maart 2018

Krimpen bekent kleur! Meerderheid partijen in Krimpen tekent historisch Regenboog Stembusakkoord

Een meerderheid van zes Krimpense politieke partijen ondertekent a.s. zaterdag het Regenboog Stembusakkoord voor Krimpen aan den IJssel.

Met het ondertekenen van dit stembusakkoord geven de partijen aan zich de komende raadsperiode actief in te spannen voor maatregelen op het gebied van LHBTI-emancipatie in Krimpen aan den IJssel. Daarnaast verklaren de ondertekenaars dat zij zich zullen inspannen om verdere maatregelen voor te stellen die de acceptatie van LHBTI’s verder helpen te bevorderen.

Met dit akkoord roepen de partijen het bestuur van de gemeente op een meer inclusief beleid met aandacht voor de LHBTI-gemeenschap te voeren. De partijen zullen zich inzetten om de voorlichting op scholen verder uit te breiden. Verder spreken zij af dat de gemeente in gesprek gaat met de besturen van sportverenigingen om acceptatie en respect richting LHBTI-sporters te bevorderen. De gemeente moet zich inzetten voor een omgeving waarin kwetsbare LHBTI-groepen, zoals biculturele en religieuze LHBTI’s, asielzoekers, ouderen, transgender personen en mensen met een beperking, zich veilig en prettig voelen. Tot slot geven de partijen aan om initiatieven te steunen die bijdragen aan de zichtbaarheid van diversiteit, zoals het hijsen van een regenboogvlag.

Initiatiefnemers Arjan Neeleman (D66) en Leon Houtzager (VDD) tonen zich verheugd dat het Regenboogakkoord op zo’n brede steun van de politiek in Krimpen kan rekenen.

‘De grote steun voor dit historische akkoord is een belangrijk signaal dat in de toekomst ook echt iedereen, ongeacht geloof, afkomst of geaardheid, mee kan doen in Krimpen aan den IJssel.’ aldus Arjan Neeleman.

Leon Houtzager, zelf homo en kandidaat raadslid, voegt daaraan toe: ‘Het onderwerp LHBTI is zeer gevoelig in Krimpen. Initiatieven ter bevordering van de LHBTI’s komen zelden door de coalitieonderhandeling heen. Ik ben zeer trots dat het nu doorbroken is. Met de steun van deze zes partijen gaat het nu vrijwel gegarandeerd door de raad heen komen. Het is werkelijk een aardverschuiving in de Krimpense politiek.’

Het Regenboog Stembusakkoord wordt zaterdag 17 maart om 11:00 officieel ondertekend door de lijsttrekkers Anthon Timm (VVD), Arjan Neeleman (D66), Jeffrey van der Elst (Leefbaar Krimpen) Coen Dericks (PvdA), Kirsten Jaarsma (Stem van Krimpen) en Wouter van Blanken (GroenLinks) in aanwezigheid van Eyasu Balcha, Voorzitter COC Rotterdam, en Ingmar van Bloois, Secretaris COC Rotterdam. De ondertekening vindt plaats in winkelcentrum De Crimpenhof tijdens de verkiezingsmarkt. U bent van harte welkom.

Regenboog Stembusakkoord Krimpen aan den IJssel 2018-2022[1]