Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 oktober 2018

D66 wil mogelijkheden voor bouwkringloop in Krimpen aan den IJssel onderzoeken

Tijdens de Algemene Beschouwingen naar aanleiding van het College Werk Programma 2018-2022 heeft D66 via een motie het college verzocht de mogelijkheden voor een zogenaamde ‘bouwkringloop’ te onderzoeken. De motie was mede ondertekend door de fracties van SGP, Leefbaar Krimpen, CDA en Krimpens Belang.

Krimpen aan den IJssel heeft de ambitie om in 2050 een volledig energieneutrale en circulaire economie en de klimaatneutrale doelstellingen. “De milieustraat in Krimpen aan den IJssel neemt volledig gescheiden afval in, maar op dit moment is er geen gelegenheid om afval ter plekke terug de brengen in de circulaire economie.”, aldus Larry Köster, fractievoorzitter van D66.

In de door de raad aangenomen motie wordt het college gevraagd om de mogelijkheden voor de opzet van een zogenaamde ‘bouwkringloop’ te onderzoeken en zo het hergebruik van ingeleverde bouwmaterialen te stimuleren. Hierbij wordt gevraagd de verbinding te maken met de Dienst Openbare Werken, de milieustraat (nu grondstoffencentrum genoemd) en de kringloopwinkel om een en ander zo goed mogelijk af te stemmen.

“Zou het niet fantastisch zijn als je niet alleen spullen wegbrengt naar het milieupark, maar er ook materiaal voor je eigen verbouwing kunt halen” zo besluit Köster.

D66 vindt dat het gemeentebestuur het voortouw moet nemen om te komen tot een duurzame en energieneutrale gemeente. Naast het zoeken naar alternatieve mogelijkheden voor energieopwekking moet het gemeentebestuur bedrijven, de wooncorporatie en inwoners stimuleren om maatregelen te nemen om energie te besparen en te verduurzamen.