Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 februari 2019

‘Vraag het aan de kinderen zelf!’

Op initiatief van de Fractie van D66 Krimpen aan den IJssel is er tijdens de raadvergadering van 31 januari 2019 raadsbreed een motie ingediend, waarin de raad de Kindergemeenteraad verzoekt om na te denken hoe zij ook de belangen van kinderen die in Krimpen aan den IJssel wonen, maar niet in de eigen gemeente naar de basisschool gaan, kunnen behartigen. Alle partijen in de raad steunden het initiatief.

Het initiatief ontstond uit de discussie die ontstond bij de evaluatie van de Kindergemeenteraad. Uit de besluitvoorbereidende commissie kon geconcludeerd worden dat het organisatorisch niet werkbaar is om kinderen uit groep 7 en 8 die wel in Krimpen aan den IJssel wonen maar niet in onze gemeente naar de basisschool gaan, zitting te laten nemen in de kindergemeenteraad. De gemeenteraad trachtte eerst zelf hiervoor een oplossing te bedenken.

Fractievoorzitter Larry Köster opperde het idee om het gewoon aan de Kindergemeenteraad zelf te vragen. ‘Kinderen zijn creatiever dan volwassenen. Laten we dus vooral aan de Kindergemeenteraad zelf vragen hoe zij denken dat ze de belangen van deze groep kinderen kunnen behartigen’ aldus Köster.

Naar aanleiding van het agendapunt ‘Voortzetten Kindergemeenterraad’ diende de SGP ook een motie in om jongeren meer te betrekken bij de democratie.

Als D66 vinden wij het fijn dat nu ook de SGP het belang van jongeren betrekken van bij de democratie inziet! Daarvoor nu een lans breken is wel een uit de categorie van ‘mosterd na de maaltijd’. De motie heeft geen zin want de huidige coalitie heeft dit opgenomen in het coalitieakkoord en het college heeft het als onderdeel benoemt in het collegewerkprogramma. Wij willen alle doelgroepen meer betrekken bij de democratie, zeker ook de jongeren.
Zoals wethouder Jaarsma gisteren ook verklaarde is zij met haar ambtenaren vergevorderd om hiervoor een voorstel te doen. Daarover zal ze ons als raad zo snel mogelijk informeren.

De afgelopen decennia toen de SGP in de positie was om jongeren te betrekken bij de democratie, zijn er geen initiatieven vanuit de SGP op dit vlak geweest.

‘Ik zou zeggen, heb vertrouwen in het huidige college dat zij met een voorstel komen waarmee onze jongeren verder betrokken worden bij het democratische proces in Krimpen!’ besluit Fractievoorzitter Köster.

2019-01-31 Motie D66 Kindergemeenteraad