Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 februari 2019

D66 initieert dialoog over seksuele diversiteit in Krimpen aan den IJssel

Een voorstel van D66 om in Krimpen aan den IJssel een dialoog te starten over het thema seksuele diversiteit werd in de raadsvergadering van 31 januari 2019 met algemene stemmen aangenomen. In het eerste halfjaar van 2019 zal het gemeentebestuur een dialoogdag organiseren om binnen een grote verscheidenheid aan opvattingen over thema’s als homoseksualiteit en genderdiversiteit de verbinding te zoeken. Op deze manier wil D66 polarisatie voorkomen en een veilige omgeving voor kwetsbare groepen bevorderen.

In de motie wordt gevraagd om bij de dialoog over seksuele diversiteit maatschappelijke organisaties te betrekken, zoals de Raad van Kerken, COC Rotterdam Rijnmond, Rutgers kenniscentrum seksualiteit, Gender and Sexuyality Alliance netwerk en andere partijen die een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan de dialoog.

De motie werd in samenspraak met de CDA-fractie ingediend en mede ondertekend door Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, VVD, PvdA en Krimpens Belang. Bij de stemming schaarden ook de fracties van SGP en ChristenUnie zich achter de motie.

Fractievoorzitter Larry Köster is blij met de unanieme beslissing van de gemeenteraad. “Dat we ondanks grote verschillen in levensbeschouwing toch elkaar vinden in een dialoog over seksuele diversiteit laat zien dat Krimpen echt een inclusieve samenleving wil zijn. Na alle commotie over de Nashville verklaring wordt duidelijk dat we in Krimpen respectvol omgaan met elkaars vrijheden en de verbinding zoeken.”

Motie dialoogdag seksuele diversiteit