Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 mei 2019

Amendement Ouverturelaan

Gisteravond (21 mei) is een pittige discussie gevoerd in de gemeenteraad over de verkeerskundige maatregelen op de Ouverturelaan. Een lastig dossier, bewoners hebben al jaren last van verkeersoverlast. D66 heeft samen met VVD, Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen een amendement ingediend op het raadsvoorstel. Hierin staan een aantal aanvullende maatregelen met betrekking tot o.a. rijbaanscheiding en fietsers. Hierbij wordt ook specifiek verzocht om samen met de bewoners invulling te geven aan deze oplossingen. Dit amendement is aangenomen met 11 stemmen. Hiermee worden zeker niet alle problemen op de Ouverturelaan opgelost, maar we hopen dat er een start kan worden gemaakt met het oplossen van de verkeersproblematiek op de Ouverturelaan.

Tekst amendement