Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 mei 2019

D66 peilt cultuurbeleving onder Krimpense bevolking

De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel buigt zich binnenkort over een cultuurnota voor de komende jaren. Deze cultuurnota is opgesteld aan de hand van gesprekken met vertegenwoordigers van culturele instellingen. D66 vindt dat nieuw beleid niet alleen op het bestaande aanbod van cultuur moet zijn gebaseerd. Ook de wensen en behoeften van de inwoners van Krimpen aan den IJssel moeten aan bod komen. Daarom houdt D66 een enquête om van zoveel mogelijk Krimpenaren te horen wat zij vinden. De enquête kan online worden ingevuld op https://nl.surveymonkey.com/r/D66CULTUUR,
D66Krimpen aan  den IJssel vraagt alle inwoners, jong en oud, om hun wensen en  behoeften op gebied van cultuur kenbaar te maken.

Inwoners in brede zin betrekken
De cultuurnota zal in juni in de gemeenteraad worden behandeld. Daarmee wordt dan het beleid voor de komende 3 jaar vastgesteld, met name ook wat de financiële middelen voor cultuur betreft. Fractievoorzitter Larry Köster zegt: “Ons college heeft een onderzoek laten doen naar de culturele activiteiten in onze gemeente. Daarbij zijn de lokale organisaties bevraagd en ook is er een open info avond geweest om inwoners bij het onderzoek te betrekken. Toch willen wij de culturele behoeften van onze inwoners nog breder polsen. Waar hebben onze inwoners nu behoefte aan als we het hebben over cultuur in onze gemeente?”

Cultuur van en voor iedereen
Köster vindt dat het geld moet worden gebruikt voor zaken die aansluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners. “Cultuur is van en voor iedereen en de gemeente moet dus een aanbod hebben dat aansluit bij wat er onder de inwoners leeft. Wij hopen op grote schaal van de inwoners van Krimpen te horen wat zij belangrijk vinden en wat hun wensen en behoeften zijn. De uitkomsten van de enquête zullen wij zeker betrekken bij het formuleren van ons standpunt over de cultuurnota.”

Invullen kan tot 7 juni a.s.
De korte enquête met 10 vragen die binnen 10 minuten ingevuld kan worden staat vanaf 24 mei online op https://nl.surveymonkey.com/r/D66CULTUUR

De resultaten zullen door D66 met alle belanghebbenden worden gedeeld.