Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 september 2019

Krimpen Festival, Bibliotheek en Muziekschool krijgen meeste bijval

Een van de opvallende resultaten van het onderzoek van D66 naar de cultuurbeleving in Krimpen aan den IJssel is dat de deelnemers aan het onderzoek de meeste steun uitspreken voor het Krimpen Festival, de Bibliotheek en de Muziekschool. Bijna driekwart van de ondervraagden willen graag een muziekfestival. Film, pop/rockmuziek en cabaret kunnen rekenen op bezoek van Krimpense cultuurliefhebbers.

 In het kader van de behandeling van de cultuurnota door de gemeenteraad heeft D66 Krimpen aan den IJssel een enquête uitgevoerd waarmee alle inwoners hun wensen en behoeften op het gebied van cultuur konden kenbaar maken. De resultaten zijn verzameld in de periode van 24 mei tot 7 juni 2019. In het onderzoek werd onder meer gevraagd welke culturele activiteiten men wil ondersteunen en dat aan te geven door € 1.000 te verdelen over elf bestaande instellingen. Zowel het aantal respondenten dat Krimpen Festival, Bibliotheek en Muziekschool wil steunen als het gemiddelde bedrag dat men toebedeelt laat zien dat deze drie instellingen de meeste steun genieten.

Een festival in Krimpen aan den IJssel is zeer gewenst

74% van de ondervraagden geeft aan dat een muziekfestival het meest gewenste evenement is. Een pop/rockfestival is de wens van 46% van de ondervraagden. Ook een food/horeca/muziek festival en een jeugdfestival worden vaak genoemd. 10% van de ondervraagden geeft aan geen behoefte te hebben aan enig festival.

Krimpener Kunstwaard en Cultuurwerkplaats grote onbekenden in Krimpens cultuurlandschap

7 op de 10 Krimpenaren zijn onbekend met de activiteiten van de Krimpener Kunstwaard, voor de Cultuurwerkplaats geldt dit voor 6 op de 10. Daar staat tegenover dat de Bibliotheek met 94% bekendheid, het Streekmuseum met 91% en de Muziekschool met 80% de meest bekende instellingen zijn.

Film, festivals, kunstexposities en pop/rockconcerten zijn belangrijkste culture activiteiten

Gevraagd naar deelname aan culturele activiteiten in het afgelopen halfjaar blijkt filmbezoek veruit het meest in trek te zijn. Daarna volgt een groep van vijf activiteiten die bezocht is door tussen de 15% en 20% van de respondenten: festivals, kunstexposities, pop/rockconcerten, zanguitvoering en klassieke muziekconcerten.

Zeven van de tien Krimpenaren bezoeken culturele activiteiten buiten Krimpen

Gevraagd naar waar men in het afgelopen halfjaar een culturele activiteit heeft bezocht, geeft 67% aan naar Rotterdam te gaan, 58% heeft in Krimpen aan den IJssel deelgenomen en 28% in Capelle aan den IJssel. Krimpense cultuurliefhebbers geven aan dat zij vooral film, cabaret, zang, kunstexposities en pop/rockmuziek zouden willen bezoeken in Krimpen aan den IJssel.

Niet meer dan een kwart is tevreden over het cultuuraanbod in Krimpen aan den IJssel

Gevraagd naar wat er gemist wordt op het gebied van kunst en cultuur in Krimpen geeft een kwart aan tevreden te zijn met het aanbod. Van de zaken die men zegt het meest te missen wordt een uitgaanscentrum met levendigheid, een gezellige entourage en de mogelijkheid van een hapje en drankje vaak genoemd.  Ook mist men een cultureel centrum met een jaarprogramma en een structureel aanbod en een locatie voor jongeren met ruimte voor discotheek en andere activiteiten zoals computer gaming, dance en concerten.

Statistische verantwoording onderzoeksresultaten

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een online enquête. Deze is ingevuld door 164 respondenten, waarvan 34% aangeeft maandelijks deel te nemen aan culturele activiteiten. Ruim 20% van de respondenten neemt niet deel aan culturele activiteiten en de helft daarvan wil dat ook in de toekomst niet. De leeftijdsverdeling laat zien dat mensen onder de 24 sterk ondervertegenwoordigd zijn en dat de groep 65+ oververtegenwoordigd is. De verdeling over de wijken in Krimpen aan den IJssel komt overeen met de verdeling van de totale bevolking.

Gezien het relatief geringe aantal respondenten kan niet worden gezegd dat de resultaten representatief zijn voor de gehele Krimpense bevolking.

eindrapport  >>>>