Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 september 2019

Motie cultuurnota unaniem aangenomen

Donderdagavond gemeenteraadavond. Gisteren – 19 september – met een voor D66 belangrijk onderwerp, de Cultuurnota. Voor het eerst heeft de raad zich echt uitgesproken over het belang van Cultuur in onze gemeenschap. Met deze nota, spreken wij als raad en college waardering uit voor alle organisaties en vrijwilligers die zich in onze gemeente inzetten op het culturele vlak. Er ligt met deze nota nu een mooie basis om de komende jaren verder te bouwen aan een kleurrijk Krimpen.
Wel vinden wij dat er voor een goede cultureel programma naast de structurele subsidie vanuit de gemeente ook andere geldstromen, zoals bijvoorbeeld donaties en sponsoring mogelijk moet zijn. Hiervoor is een culturele anbi status noodzakelijk. Hiervoor heeft D66 een motie ingediend, mede ondertekend door VVD, Leefbaar Krimpen, Krimpens Belang en Stem van Krimpen. Deze motie is unaniem aangenomen. Hiermee zijn we weer een stapje verder om ook in Krimpen cultuur (nog) bruisender te maken.

Lees hier de inbreng van onze fractievoorzitter Larry Köster en de ingediende en aangenomen motie.

>> inbreng

>> motie