Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 oktober 2019

D66 uit bezorgdheid over ambulancevervoer Krimpen in vragen aan college van B&W

Naar aanleiding van recente berichten dat het slecht gesteld is met de aanrijdtijden van ambulances naar Krimpen aan den IJssel heeft D66 vragen gesteld aan B&W. D66 vraagt het college om actie te ondernemen om zo snel mogelijk te zorgen dat inwoners van Krimpen wel kunnen rekenen op adequate ambulancezorg voor spoedritten. Met name in crisissituaties is het van levensbelang dat ambulances tijdig beschikbaar zijn. Daarom vraagt D66 het college ook om te bekijken of het mogelijk is om een ambulancestandplaats binnen de gemeente te realiseren.

Naar aanleiding van de publicaties in het AD heeft D66 zich verdiept in de situatie van acute ambulancezorg. Daaruit blijkt dat de responstijd van Ambulance Zorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) al lange tijd een probleem is en dat de norm van 95% van de ritten binnen 15 minuten bij lange na niet wordt gehaald. Voor Krimpen aan den IJssel ligt het cijfer zelfs rond de 85%.
Acties van de Nederlandse Zorgautoriteit sinds eind 2017 hebben nog niet geleid tot de gewenste verbeteringen.

Verbetering van aanrijdtijden nodig
Omdat met name in crisissituaties ambulancezorg van levensbelang is vraagt D66 het gemeentebestuur om alles te doen wat in haar vermogen ligt om te zorgen voor adequate ambulancezorg in Krimpen. D66 vindt dat het gemeentebestuur binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (die de ambulancezorg regelt) haar invloed moet uitoefenen om snel verbeteringen te bereiken.

Ambulancestandplaats in Krimpen
Een van de vragen die D66 stelt aan B&W is of het creƫren van een ambulancestandplaats binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel een mogelijke oplossing is voor de problematische aanrijdtijden.