Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 december 2019

D66 steunt voorgenomen verkoop Big Bear

Tijdens de raadsvergadering van 12 december is op initiatief van Stem van Krimpen, gesteund door Leefbaar Krimpen en SGP het college bij motie verzocht om het voorlopig koopcontract voor de verkoop van de Big Bear te ontbinden. Op grond van de door het college verstrekte informatie ziet D66 geen steekhoudende juridische argumenten om de voorgenomen verkoop niet te laten doorgaan. Voor D66 vallen de activiteiten van de beoogde koper binnen de gestelde randvoorwaarde ‘maatschappelijke bestemming’ en betekenen de activiteiten van de beoogde koper een verrijking van de kleurrijkheid van Krimpen aan den IJssel. D66 steunt daarom de voorgenomen verkoop.

Al in 2015 is besloten om over te gaan tot de verkoop van de Big Bear met als randvoorwaarde handhaving van de maatschappelijke bestemming. Na een moeizaam verkoopproces, waarbij openbare inschrijving niet lukte, is uiteindelijk via een reguliere verkoop in april 2019 een voorlopige verkoopovereenkomst gesloten. In deze verkoopovereenkomst is een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de resultaten van een Bibob onderzoek (integriteit van de kopende partij) en instemming van het college van B&W. Deze procedure is geheel conform de bevoegdheden van het college van B&W verlopen maar nog niet volledig afgerond, zodat juridische overdracht van het pand nog niet kan plaatsvinden.

De beoogde koper is een organisatie die zich op basis van een hindoeïstische geloofsovertuiging bezighoudt met yoga, meditatie, bestudering van de Vedische geschriften en organisatie van conferenties en festivals. De stichting maakt deze activiteiten voor iedereen toegankelijk onder het motto “eenheid in diversiteit”. Daarmee passen de activiteiten volledig binnen de afgesproken maatschappelijke bestemming van de locatie.

Fractievoorzitter Larry Köster stelt: “De in de aangenomen motie genoemde constateringen en overwegingen hebben vrijwel uitsluitend betrekking op de relatie tussen het college en de raad tijdens de gevolgde procedure. Dit kan geen reden zijn om de koper te duperen door ontbinding van de voorlopige koopovereenkomst. Dat zou ook een daad van onbehoorlijk bestuur zijn.”

Köster stelt dat D66 het nu blokkeren van de verkoop een gemiste kans vindt om Krimpen nog kleurrijker te maken. “Deze stichting vertegenwoordigt een levensopvatting die ook in onze gemeenschap leeft en mede kleur geeft aan de verscheidenheid van Krimpen. Wat D66 betreft zijn de activiteiten van de beoogde koper zeer welkom in Krimpen aan den IJssel”.