Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 22 maart 2020

D66 is geschokt over gang van zaken bij herstart formatiegesprekken

Met verbazing en verontwaardiging heeft D66 heeft kennis genomen van het herstarten van de formatiegesprekken tussen SGP, VVD, Krimpens Belang, CDA, PvdA en CU.

D66 is uiteraard een groot voorstander van een krachtig bestuur voor onze gemeente, maar de manier waarop het proces rondom de formatiegesprekken is gestart, stuit D66 enorm tegen de borst. Ongelijkwaardigheid tussen de partijen, de coronacrisis gebruiken voor partijpolitiek en een onjuist gevolgde procedure kenmerken het huidige proces.

Voorwaarde vooraf voor deelname D66
Ook D66 was in eerste instantie uitgenodigd om deel te nemen aan de gesprekken met bovengenoemde partijen. Tot onze grote verbazing werd echter alleen D66 de voorwaarde opgelegd dat “het invullen van een wethouderspositie (door Arjan Neeleman of een ander) uitgesloten was”, zonder dat er überhaupt nog een gesprek met deze partijen had plaatsgevonden. Wij vinden dit niet netjes en niet gelijkwaardig. Dit is geen goed vertrekpunt om te bouwen aan een breed gedragen coalitie.

Coronacrisis gebruikt als motief en verantwoording
Daarnaast maken de partijen in hun gemeenschappelijke verklaring een koppeling tussen de huidige politieke en bestuurlijke crisis enerzijds en de Coronacrisis anderzijds. Om te rechtvaardigen dat ze niet op de gebruikelijke manier het proces gestart zijn. D66 vindt dit stuitend! Juist nu moeten politiek en bestuur hun onderlinge discussies terzijde schuiven en eensgezind het bestuur van Krimpen ter hand nemen. Dit bereik je niet door partijpolitiek te bedrijven.  Genoemde partijen maken hiermee echt een valse start!

Formateur zonder vereiste democratische besluitvorming
Tenslotte bevreemdt het D66 dat de partijen een formateur hebben aangesteld zonder de tussenkomst van het presidium of de raad. Naar onze opvatting hebben de partijen hiermee geen mandaat om een betaalde formateur namens de raad aan te stellen.

D66 blijft bereid om verantwoordelijkheid te nemen
D66 is nog altijd bereid om een bijdrage te leveren aan een nieuwe coalitie. Dat kan echter alleen wanneer voor alle deelnemende partijen dezelfde voorwaarden gelden. Voorwaarden vooraf stellen aan 1 partij draagt niet bij aan een goede start. Het is echt in het belang van Krimpen om de handen ineen te slaan en kwaliteiten te bundelen in plaats van partijpolitieke belangen het proces te laten bepalen.