Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 juli 2020

D66 werpt zich op als verdediger van individuele vrijheid in Krimpen

Tijdens de raadsvergadering van 2 juli, waar het nieuwe college werd geïnstalleerd, heeft fractievoorzitter Larry Köster van D66 scherpe kritiek geuit op het coalitieprogramma. Met name over de punten herwaardering zondagsrust, aandacht voor respectvol taal gebruik en voorkomen van krenkende reclame maakt D66 zich grote zorgen. “Het is een programma met een duidelijke SGP-saus, politici die hun religieuze overtuiging willen opdringen aan de samenleving. D66 zal onverbiddelijk een halt toeroepen aan pogingen om individuele vrijheid te beperken.”

D66  heeft geen goed woord over voor het nieuwe coalitieprogramma. “Dit coalitieprogramma blinkt uit in holle frasen, vrijblijvende en nietszeggende uitingen.” Aldus fractievoorzitter Larry Köster. “Een rookgordijn om te verbloemen dat wanneer er concrete zaken worden beschreven, deze sterk orthodox-christelijk zijn getint”.  D66 verbaast zich over het feit dat coalitiepartners VVD, Krimpens Belang en PvdA ja zeggen tegen zondagsrust als leidend principe voor deze coalitie. Naast een prominente plaats voor zondagsrust wordt ook tegengaan van kwetsend taalgebruik en krenkende reclame in de openbare ruimte als doelstelling voor deze coalitie genoemd. Zaken die zo maar dreigen te leiden tot inperking van individuele vrijheden

Evaluatie zondagsopenstelling winkels discutabel

De nieuwe coalitie kondigt een evaluatie van de huidige zondagsopenstelling van winkels aan, waarbij waardering voor zondagsrust het uitgangspunt is. Men spreekt over een draagvlakmeting onder inwoners, ondernemers (zowel ondernemers die zondags open zijn als die niet open zijn) en het personeel van de ondernemers. Voor iedere groep een aparte evaluatie. D66 heeft geen enkel vertrouwen dat er een onafhankelijk, valide en representatief onderzoek zal worden uitgevoerd. Terugdraaien van de huidige situatie lijkt het vooropgezette doel. D66 zal het nieuwe college dringend verzoeken om de raad volledig te laten participeren in opzet, uitvoering en verantwoording van de evaluatie.

Lees hier de inbreng van onze fractievoorzitter.