Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 juli 2020

Terugblik 2019-2020  

Nu de zomervakantie voor de deur staat is het een mooi moment om terug te kijken op een turbulent jaar in de Krimpense politiek!

Klappen van de coalitie

Wat uiteraard de meeste impact heeft gehad is het klappen van de coalitie van Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, VVD en D66. Op 18 december 2019 besloten Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen de stekker uit “Kleurrijk Krimpen” te trekken. Zij gaven aan geen vertrouwen meer te hebben in de samenwerking. D66 herkende dit beeld niet en heeft verschillende pogingen gedaan om weer met elkaar in gesprek te komen. Helaas zonder resultaat. Wat Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen betreft was het vertrouwen onherstelbaar beschadigd en was de breuk definitief.

Formatiegesprekken

In een speciale raadsvergadering begin januari is er een formateur benoemd die namens de gemeenteraad ging kijken welke stabiele coalitie te vormen viel tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2020. Er zijn verschillende opties genoemd, partijen zijn met elkaar in gesprek gegaan, maar tot een werkbare situatie kwam het niet. D66 was in de eerste instantie ook uitgenodigd om te komen praten. Maar tot onze verbazing en verbijstering werd alleen aan D66 aan de voorkant de voorwaarde gesteld dat D66 geen wethouder mocht leveren. D66 wil altijd met iedereen in gesprek, maar dan moeten de voorwaarden voor alle partijen wel hetzelfde zijn. En toen brak de Coronacrisis uit.

“Evenwichtig door de crisis?”

Corona had natuurlijk ook in Krimpen aan den IJssel een grote impact. Het gewone leven kwam voor een groot deel stil te liggen, ook voor de gemeenteraad. Groot was dan ook de verbazing toen bleek dat een aantal partijen tijdens de Coronacrisis toch door hadden gepraat om tot een werkbare situatie te komen. Plotsklaps was daar de nieuwe coalitie, bestaande uit SGP, VVD, CDA, Krimpens Belang en CU. Zonder formateur en zonder medeweten van de rest van de gemeenteraad was daar een nieuwe coalitie die Krimpen “evenwichtig door de crisis” gaat helpen.

 Regenboogakkoord en zondagsvrijheid

Maar met het lezen van het coalitieakkoord van de nieuwe coalitie sloeg de schrik D66 om het hart. Weg was de uitvoering van het regenboogakkoord en van zondagsvrijheid mag niet meer gesproken worden. Daarnaast worden er geen wezenlijke oplossingen aangedragen om de financiële problemen van onze gemeente het hoofd te bieden. De invloed van de christelijke partijen is hierin duidelijk terug te vinden. Van de liberale waarden van de VVD vinden we in het coalitieakkoord helaas heel weinig terug.

D66 zal zich onverminderd blijven inspannen voor een kleurrijk Krimpen waar iedereen, ongeacht levensovertuiging, afkomst of seksuele geaardheid de vrijheid heeft om zichzelf te zijn en zijn leven in te richten zoals hij of zij dat wil.

En verder….

zijn er natuurlijk nog andere talrijke andere onderwerpen aan bod geweest:

  • D66 heeft een enquête gehouden onder de inwoners naar de Cultuurbeleving in Krimpen. De grootste steun hierin kregen het Krimpen festival, de bibliotheek en de muziekschool.
  • De Cultuurnota is aangenomen, aangevuld met een motie van D66 dat een culturele anbi status aangevraagd moet worden, zodat donaties en sponsoring van de cultuursector ook mogelijk wordt.
  • Na een hoop commotie is de verkoop van de Big Bear eindelijk gerealiseerd. De stichting Brahmrishi Ashram heeft inmiddels haar intrek genomen en wij heten hen van harte welkom in Krimpen.
  • 27 januari hebben wij een openbare fractievergadering gehouden in de Tuyter. Iedereen die wilde kon hier aanschuiven en zijn zegje doen of vragen stellen. Aanleiding dit keer was de duiding van de politieke crisis in Krimpen en de beoordeling van D66 hiervan. Ook volgend jaar willen we graag weer een aantal openbare vergaderingen houden, al dan niet gekoppeld aan een thema. U bent dan van harte uitgenodigd om mee te denken en te praten. We zullen u hierover nog verder informeren.

De D66 fractie gaat nu ook genieten van het reces, maar in september zullen we weer met nieuwe energie aan de slag gaan. Constructief meewerkend en verbindend waar mogelijk. Positief-kritisch waar nodig. Maar onverbiddelijk een halt toeroepend aan pogingen om individuele vrijheid te beperken.

Wij wensen u een fijne zomer!
Fractie D66 Krimpen
Floor van Delden en Larry Köster