Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 september 2020

D66 Krimpen wijst deelname aan raadswerkgroep Eneco-gelden af.

Het college van B&W van Krimpen aan den IJssel vraagt de gemeenteraad om een werkgroep in te stellen die komt met beleidsvoorstellen voor de besteding van de opbrengst van de verkoop van de Eneco aandelen. Hiermee ontstaat een rolwisseling van de bestuurlijke taken van het college en de controlerende taak van de gemeenteraad. Dit druist niet alleen in tegen de wettelijk vastgelegde verhoudingen tussen gemeenteraad en college van B&W, maar frustreert ook transparante democratische besluitvorming. De vergaderingen van de werkgroep worden niet openbaar.

 “Wat hier gebeurt is je reinste achterkamertjespolitiek met handjeklap” aldus een verbolgen D66 fractievoorzitter Larry Köster. “Het is toch onbestaanbaar dat de fracties van de coalitie alle vastgelegde democratische spelregels met voeten treden? Bij de behandeling van de kadernota 2021 in juli van dit jaar hebben de drie oppositiepartijen zich tegen de instelling van een dergelijke werkgroep uitgesproken.”

Bestemming Eneco gelden moet dividendverlies compenseren
Met de verkoop van de aandelen in het energiebedrijf Eneco ontving de gemeente Krimpen aan den IJssel een bedrag van ruim € 27 miljoen. Maar deze verkoop leverde tegelijkertijd een structureel financieel nadeel op: het jaarlijkse dividend van € 333.000 is weggevallen. De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de meerjarenbegroting het college opgedragen om te komen met een voorstel voor de compensatie van dat gat in de begroting 2021-2024. Het college geeft nu aan niet in staat te zijn om die oplossing te vinden en vraagt de gemeenteraad om met voorstellen te komen voor de besteding van de Eneco-miljoenen, waarbij ook het dividendverlies wordt gecompenseerd.

Rolwisseling raad en college vertroebelt democratische besluitvorming
Het college vraagt de raad nu om een werkgroep ‘panklare’ voorstellen te laten uitwerken zodat de gemeenteraad die voorstellen zal goedkeuren. De door de fracties af te vaardigen leden moeten in de werkgroep politieke besluiten kunnen nemen. Het college wil wel wensen en bedenkingen ten aanzien van de voorstellen aan de raad meegeven voordat er over de voorstellen wordt beslist. Larry Köster zegt daarover: “Dit betekent dat de raad niet haar democratische controlerende taak kan uitvoeren, maar de slager wordt die zijn eigen vlees keurt. Daarmee gaat deze werkwijze in tegen de wettelijke geregelde taakverdeling, de zogenoemde dualisering. Voor D66 is dit onaanvaardbaar.“