Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 oktober 2020

D66 Krimpen aan den IJssel roept op tot solidariteit in deze coronacrisis

Deze week haalde Krimpen aan den IJssel het landelijke nieuws. Ondanks afspraken en oproepen waren meer dan 30 personen aanwezig bij kerkdiensten. De SGP fractie in de gemeenteraad maakte deze kwestie politiek door de oproep van de burgemeester als onnodig te kwalificeren. Dit werkt als een splijtzwam in onze samenleving. D66 doet daarom een dringend beroep op iedere inwoner van Krimpen, in welke hoedanigheid dan ook om eensgezind de crisis te lijf te gaan en voorschriften en gemaakte afspraken te respecteren.

Ondanks de afspraken die minister Grapperhaus maakte met kerkelijke koepels en zijn oproep
aan de kerken tot opofferingsgezindheid en kerkdiensten tot maximaal 30 personen te
beperken waren er in de Mieraskerk meer dan 200 mensen aanwezig. Bij herhaling heeft ook
burgemeester Vroom een dringend verzoek bij de kerkgemeenschappen neergelegd om de
diensten tot maximaal 30 personen te beperken.

Iedereen moet offers brengen
We realiseren ons dat deze gemeenschap zich beroept op de grondwet in deze en zegt RIVM
voorschriften na te leven. Echter dat deze gemeenschap adviezen en dringende verzoeken
naast zich neerlegt wordt door onze achterban als stuitend ervaren. De vrijheid die genomen
wordt dreigt de gezondheid van anderen in gevaar te brengen.
Iedereen moet in deze tijden offers brengen. Zorgmedewerkers draaien overuren, de horeca is
dicht, de cultuursector lijdt, sporten liggen stil, studenten volgen thuis online hun lessen,
jongeren hebben geen vertier, veel kerken houden online diensten. Alleen als iedereen zijn
verantwoordelijkheid kent en neemt, kunnen we grotere rampen voorkomen.

SGP fractie maakt de kwestie politiek
Jammer genoeg moeten we in de pers lezen dat de SGP gemeenteraadsfractie, bij monde van
de heer van Tienhoven, het appel van onze burgemeester “onnodig” vindt. Daarmee maakt Van
Tienhoven deze kwestie politiek, juist nu de gemeenteraad gemeenschappelijk heeft verklaard
geen politiek te willen bedrijven. Onder het motto “Alleen samen krijgen we dit virus onder
controle” heeft de voltallige gemeenteraad de inwoners van Krimpen opgeroepen om de
richtlijnen in acht te nemen.

Oproep aan de Oud Gereformeerde Gemeente
Het feit dat de kerkgemeenschap geen verantwoordelijkheid neemt en de samenkomsten
beperkt tot het aantal van 30 waartoe dringend wordt opgeroepen, werkt als een splijtzwam in
onze samenleving. In onze ogen brengen zij daarmee de volksgezondheid van onze inwoners
verder in gevaar en plaatsen zij zichzelf buiten onze gemeenschap. Wij roepen de Oud
Gereformeerde Gemeente in Krimpen dan ook op om solidariteit te tonen met de gehele
Krimpense gemeenschap.