Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 12 december 2020

D66 Krimpen aan den IJssel zegt vertrouwen op in wethouder van financiën Tempel

Tijdens de raadsvergadering van 10 december heeft de D66 fractie het vertrouwen opgezegd in wethouder van financiën Wubbo Tempel en een motie van wantrouwen ingediend. Directe aanleiding is het feit dat de begroting 2021 door de provincie is afgekeurd omdat het dividendverlies door de verkoop van de Eneco aandelen van ongeveer 300.000 euro niet was gedekt en daarom de begroting niet sluitend was. D66 fractievoorzitter Larry Köster is hard in zijn oordeel: “deze wethouder heeft het bestuurlijk aanzien van de gemeente Krimpen aan den IJssel geschaad en geeft blijk van een taakopvatting die niet beantwoordt aan de vereiste toewijding en nauwkeurigheid om de verantwoording te dragen voor een gezond financieel beleid van de gemeente Krimpen aan den IJssel”.  

D66 als roepende in de woestijn
Tijdens de behandeling van de meerjarenbegroting heeft D66 er op gewezen dat, ondanks de mededeling van de wethouder, de begroting niet sluitend was omdat de weggevallen inkomsten Eneco dividend niet gedekt werden door een bezuiniging. De wethouder stelde zich toen op het standpunt dat door de opdracht aan de raadswerkgroep Eneco gelden om te komen tot invulling van de taakstelling de zaak goed was geregeld. De coalitiefracties accepteerden dit standpunt en stemden in met de begroting. Larry Köster zegt daarover: “Wij waren de roepende in de woestijn, benoemden het feit dat de begroting niet sluitend was. En het is een trieste zaak dat wij het gelijk aan onze kant blijken te hebben.”

Provincie keurt begroting 2021 niet goed
u is gebleken dat de provincie de begroting met deze taakstelling niet goedkeurt en de gemeente in staat stelt om binnen enkele weken met een oplossing te komen om te voorkomen dat Krimpen aan den IJssel onder toezicht wordt gesteld. Voor deze oplossing stelt de wethouder een constructie voor met een in te stellen reserve over rente waaruit jaarlijks de weggevallen inkomsten worden gecompenseerd.

Voorgestelde oplossing levert geen besparing op
De nu voorgestelde oplossing is een cijfermatige oplossing waarmee het verlies aan Eneco dividend niet structureel wordt gecompenseerd volgens D66 fractievoorzitter Larry Köster . Hij stelt dat “De schuldenpositie wordt niet gewijzigd, de lopende leningen worden niet geherfinancierd waardoor er minder kapitaallasten zouden zijn. Nu instemmen met deze reserve constructie kost onze gemeenschap 2,46 miljoen euro.” Hij riep dan ook de coalitiefracties op om niet nogmaals in de fout te gaan om de wethouder blindelings te volgen. “Ook al blijft de D66 fractie een roepende in de woestijn, dit onverantwoorde voorstel kunnen wij niet steunen.”

De ingediende motie van wantrouwen werd door geen enkele andere fractie gesteund.