Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 november 2020
D66 weigert in te stemmen met meerjarenbegroting Krimpen aan den IJssel

D66 weigert in te stemmen met meerjarenbegroting Krimpen aan den IJssel

Tijdens de raadsvergadering van 5 november heeft de D66 fractie niet ingestemd met de meerjarenbegroting 2021-2024. “Cijfermatig is het kloppend gemaakt, maar achter de cijfers schuilt een sombere toekomst met aanzienlijke financiële tekorten” aldus fractievoorzitter Larry Köster. D66 voert een aantal dossiers aan waarvan de financiële effecten door het college worden genegeerd. …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 28 oktober 2020
D66 Krimpen aan den IJssel roept op tot solidariteit in deze coronacrisis

D66 Krimpen aan den IJssel roept op tot solidariteit in deze coronacrisis

Deze week haalde Krimpen aan den IJssel het landelijke nieuws. Ondanks afspraken en oproepen waren meer dan 30 personen aanwezig bij kerkdiensten. De SGP fractie in de gemeenteraad maakte deze kwestie politiek door de oproep van de burgemeester als onnodig te kwalificeren. Dit werkt als een splijtzwam in onze samenleving. D66 doet daarom een dringend…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 29 september 2020 vrijdag 18 september 2020
Krimpense coalitie zet gemeenteraad buiten spel bij evaluatie koopzondag

Krimpense coalitie zet gemeenteraad buiten spel bij evaluatie koopzondag

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 september is een motie van D66 waarin het college wordt verzocht om de volledige raad te betrekken bij de evaluatie van de koopzondag door de coalitie verworpen. Omdat in het coalitieakkoord van deze partijen is vastgelegd hoe zij deze evaluatie willen uitvoeren werd de motie overbodig genoemd. D66 vreest dat…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 15 juli 2020

Terugblik 2019-2020  

Nu de zomervakantie voor de deur staat is het een mooi moment om terug te kijken op een turbulent jaar in de Krimpense politiek! Klappen van de coalitie Wat uiteraard de meeste impact heeft gehad is het klappen van de coalitie van Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, VVD en…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 14 juli 2020 vrijdag 10 juli 2020 vrijdag 3 juli 2020
D66 werpt zich op als verdediger van individuele vrijheid in Krimpen

D66 werpt zich op als verdediger van individuele vrijheid in Krimpen

Tijdens de raadsvergadering van 2 juli, waar het nieuwe college werd geïnstalleerd, heeft fractievoorzitter Larry Köster van D66 scherpe kritiek geuit op het coalitieprogramma. Met name over de punten herwaardering zondagsrust, aandacht voor respectvol taal gebruik en voorkomen van krenkende reclame maakt D66 zich grote zorgen. “Het is een programma met een duidelijke SGP-saus, politici…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 5 juni 2020
Nieuwe Krimpense coalitie zet LHBTI gemeenschap in de kou

Nieuwe Krimpense coalitie zet LHBTI gemeenschap in de kou

Een meerderheid van de Krimpense gemeenteraad, gevormd door de nieuwe coalitie van SGP, VVD, Krimpens Belang, CDA, PvdA en ChristenUnie, heeft een discutabele LHBTI motie aangenomen. Het hijsen van de Regenboogvlag door het gemeentebestuur, als signaal dat de gemeente Krimpen LHBTI’s steunt, staat nu op losse schroeven. Een motie van D66, Leefbaar Krimpen en Stem…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 29 mei 2020
D66 vindt handelwijze nieuwe coalitie Krimpen aan den IJssel onverantwoord

D66 vindt handelwijze nieuwe coalitie Krimpen aan den IJssel onverantwoord

Tijdens de raadsvergadering van 28 mei verweet fractievoorzitter Larry Köster van D66 de nieuwe coalitie op een onverantwoorde wijze bezig te zijn. Door de coronacrisis is het ambtelijk apparaat zwaar belast en zijn er nu geen ambtenaren beschikbaar om een nieuw college in te werken en een collegewissel mogelijk te maken. D66 vindt het niet…

Bekijk nieuwsbericht