Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 september 2020
Krimpense coalitie zet gemeenteraad buiten spel bij evaluatie koopzondag

Krimpense coalitie zet gemeenteraad buiten spel bij evaluatie koopzondag

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 september is een motie van D66 waarin het college wordt verzocht om de volledige raad te betrekken bij de evaluatie van de koopzondag door de coalitie verworpen. Omdat in het coalitieakkoord van deze partijen is vastgelegd hoe zij deze evaluatie willen uitvoeren werd de motie overbodig genoemd. D66 vreest dat…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 15 juli 2020

Terugblik 2019-2020  

Nu de zomervakantie voor de deur staat is het een mooi moment om terug te kijken op een turbulent jaar in de Krimpense politiek! Klappen van de coalitie Wat uiteraard de meeste impact heeft gehad is het klappen van de coalitie van Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, VVD en…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 14 juli 2020 vrijdag 10 juli 2020 vrijdag 3 juli 2020
D66 werpt zich op als verdediger van individuele vrijheid in Krimpen

D66 werpt zich op als verdediger van individuele vrijheid in Krimpen

Tijdens de raadsvergadering van 2 juli, waar het nieuwe college werd geïnstalleerd, heeft fractievoorzitter Larry Köster van D66 scherpe kritiek geuit op het coalitieprogramma. Met name over de punten herwaardering zondagsrust, aandacht voor respectvol taal gebruik en voorkomen van krenkende reclame maakt D66 zich grote zorgen. “Het is een programma met een duidelijke SGP-saus, politici…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 5 juni 2020
Nieuwe Krimpense coalitie zet LHBTI gemeenschap in de kou

Nieuwe Krimpense coalitie zet LHBTI gemeenschap in de kou

Een meerderheid van de Krimpense gemeenteraad, gevormd door de nieuwe coalitie van SGP, VVD, Krimpens Belang, CDA, PvdA en ChristenUnie, heeft een discutabele LHBTI motie aangenomen. Het hijsen van de Regenboogvlag door het gemeentebestuur, als signaal dat de gemeente Krimpen LHBTI’s steunt, staat nu op losse schroeven. Een motie van D66, Leefbaar Krimpen en Stem…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 29 mei 2020
D66 vindt handelwijze nieuwe coalitie Krimpen aan den IJssel onverantwoord

D66 vindt handelwijze nieuwe coalitie Krimpen aan den IJssel onverantwoord

Tijdens de raadsvergadering van 28 mei verweet fractievoorzitter Larry Köster van D66 de nieuwe coalitie op een onverantwoorde wijze bezig te zijn. Door de coronacrisis is het ambtelijk apparaat zwaar belast en zijn er nu geen ambtenaren beschikbaar om een nieuw college in te werken en een collegewissel mogelijk te maken. D66 vindt het niet…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 22 maart 2020
D66 is geschokt over gang van zaken bij herstart formatiegesprekken

D66 is geschokt over gang van zaken bij herstart formatiegesprekken

Met verbazing en verontwaardiging heeft D66 heeft kennis genomen van het herstarten van de formatiegesprekken tussen SGP, VVD, Krimpens Belang, CDA, PvdA en CU. D66 is uiteraard een groot voorstander van een krachtig bestuur voor onze gemeente, maar de manier waarop het proces rondom de formatiegesprekken is gestart, stuit D66 enorm tegen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 16 januari 2020
Openbare vergadering raadsfractie D66 Krimpen over toekomst Kleurrijk Krimpen

Openbare vergadering raadsfractie D66 Krimpen over toekomst Kleurrijk Krimpen

U bent van harte welkom! Op maandag 27 januari 2020 houdt de D66 gemeenteraadsfractie een openbare fractievergadering, om 20.00 uur in Cultureel centrum De Tuyter. Tijdens deze vergadering kunnen alle belangstellende inwoners hun vragen stellen over de huidige politieke crisis en de beoordeling van D66 daarvan. D66 wil in alle openheid verantwoording…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 13 december 2019