Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Referendumverordening is democratische winst voor burgers van Krimpen

 

29 mei 2015

‘Referendumverordening is democratische winst voor burgers van Krimpen’

Referendumverordening is democratische winst voor burgers van Krimpen’

 

Op de besluit voorbereidende commissievergadering van 28 mei 2015 was het eindelijk zover, het initiatiefvoorstel voor de referendumverordening, die D66 reeds 10 juli 2014 indiende, is na verdere uitwerking aangenomen en gaat als hamerstuk naar de eerstvolgende raadsvergadering.

 

‘Dat is een democratische winst voor de burgers van Krimpen aan den IJssel’ aldus fractievoorzitter Arjan Neeleman. ‘Deze verordening geeft mensen de serieuze mogelijkheid om zich uit te spreken in het beslissingsproces, door een raadgevend referendum te organiseren.’

 

Het raadgevend referendum: Krimpenaren geven advies

Op basis van 22.749 kiesgerechtigden (31 maart 2015) zijn er voor een verzoek tot een raadgevend referendum 159 handtekeningen nodig. Om vervolgens het referendum te laten plaatsvinden zijn 1.592 steunbetuigingen nodig. De uitslag is raadgevend, het is uiteindelijk aan de raad om te bepalen of zij het oordeel overneemt.

 

Het raadplegend referendum: de Raad vraagt advies.

Daarnaast kan ook de gemeenteraad zelf beslissen om een referendum te organiseren. Hiermee kan de raad burgers vragen om hun mening rondom bepaalde beleidspunten te geven.

 

‘Deze referendumverordening is voor Krimpen aan den IJssel een doorbraak in de bestuurlijke vernieuwing. Een gemeente die jaren lang gedomineerd wordt door slechts enkele partijen, verliest soms haar blik op wat er werkelijk leeft onder de bevolking.’ Neeleman concludeert ‘Hiermee krijgt de burger meer inspraak in actuele onderwerpen.’

 

Donderdag 10 juli 2014 presenteerde D66 Krimpen aan den IJssel de concept-verordening voor een lokaal raadgevend en raadplegend referendum tijdens de algemene beschouwingen. Onder de noemer ‘constructief waar het kan, kritisch waar het moet’ stelde D66 Krimpen aan den IJssel hiervoor een concept-verordening op. Om te voorkomen dat de coalitie verzandt in oeverloze onderzoeken, nam D66 het voortouw door deze concept-verordening op te stellen.

 

‘Hoewel wij beseffen dat een referendum prijzig is, vertrouwen wij op de verantwoordelijkheid van onze medeburgers dat zij verstandig en doelgericht met dit nieuwe democratische instrument om gaan. Wij kijken uit naar een eerste verzoek tot een raadgevend referendum!’ zo besluit Neeleman.

 

PDF Referendumverordening Krimpen aan den IJssel

 

Gepubliceerd op 29-05-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018