Steun ons en help Nederland vooruit

Heldere verantwoordelijkheden en aanspreekbaarheid

Het is te verwachten dat onze gemeente straks samenwerking moet zoeken om de decentralisaties goed te kunnen uitvoeren. Bovengemeentelijke samenwerking mag er volgens D66 niet toe leiden dat er straks niemand meer aanspreekbaar is. De gemeenteraad moet altijd de verantwoordelijke uitvoerder kunnen aanspreken. Dus geen verstoppertje spelen in samenwerkingsverbanden. Daarnaast is de positie en inspraak van cliënten en direct betrokkenen via cliëntenraden van groot belang.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018