Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen en werken

De crisis van de afgelopen jaren heeft ook in Krimpen zijn sporen nagelaten. De leegstand in onze winkelcentra neemt merkbaar toe. De woningbouw is vrijwel stilgevallen. De gemeente creëert weliswaar geen werkgelegenheid, maar kan wel belangrijk bijdragen aan een uitnodigend vestigingsklimaat voor ondernemers en een goede infrastructuur.

Een gezonde lokale economie is goed voor de werkgelegenheid en zorgt voor een vitale en prettige leefomgeving.