Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg

Wij gaan uit van wat mensen wel kunnen en willen. Wij gaan uit van de kracht van mensen zelf. Mensen zijn nu eenmaal het meest gelukkig als ze in staat zijn voor zichzelf te zorgen en hun eigen keuzes te maken. In de visie van D66 is de rol van de overheid om zelfredzame mensen zoveel mogelijk hun eigen keuzes te laten maken en om ondersteuning te bieden aan hen die dat niet voldoende kunnen. De overheveling van taken op het terrein van de langdurige zorg en de jeugdzorg naar de gemeenten vormt een grote uitdaging. Maar ook kansen om de zorg beter te maken, door meer maatwerk, minder bureaucratie en nieuwe manieren van het invullen van deze taken op lokaal niveau.

Voor D66 staat meedoen in de samenleving voorop.