Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Samenwerking

Een sterk bestuur betekent voor D66 een bestuur dat representatief is voor de lokale gemeenschap. Dat gaat verder dan eens in de vier jaar een stem uitbrengen. Aan het begin van de besluitvorming over belangrijke ontwikkelingen, maar ook gedurende het proces moet nadrukkelijk contact met de inwoners worden gezocht. En er moet worden teruggekoppeld wat er met die inbreng is gedaan. Dat noemen wij burgerparticipatie en dat vindt in onze gemeente nog nauwelijks plaats. De huidige discussie over onze gemeentelijke voorzieningen, maar ook de jarenlange discussie over bestuurlijke herindeling van de Krimpenerwaard miste die inbreng van onze inwoners. D66 vindt dat we dat zo niet moeten doen in Krimpen!

Dat noemen wij burgerparticipatie