Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaamheid

In 2008 is door de gemeente een Duurzaamheidsvisie vastgesteld. Uit de recent uitgevoerde evaluatie blijkt dat er heel veel mogelijke maatregelen zijn opgenomen, maar dat prioriteitsstelling ontbreekt. Door bij de aanbesteding van (ver-)nieuwbouwprojecten concrete doelstellingen voor duurzaamheid af te spreken worden resultaten bereikt. Het nieuwe raadhuis voor Krimpen is daarvan een sprekend voorbeeld. Investeren in de juiste maatregelen en materialen leidt tot lagere exploitatielasten en minder onderhoud in de toekomst.

De lokale overheid kan en moet daarbij een voortrekkersrol vervullen.